VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 6 | Truyền-đạo 7 | Truyền-đạo 8 | Nhã-ca

Truyền-đạo 7:5-10

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Thà nghe lời quở trách của người khôn ngoan, còn hơn là câu hát của kẻ ngu muội. 6 Vì tiếng cười của kẻ ngu muội giống như tiếng gai nhọn nổ dưới nồi. Điều đó cũng là sự hư không. 7 Phải, sự sách thủ tiền tài làm cho kẻ khôn ra ngu, và của hối lộ khiến cho hư hại lòng. 8 Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó; lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo. 9 Chớ vội giận; vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội. 10 Chớ nói rằng: Nhân sao ngày trước tốt hơn ngày bây giờ? Vì hỏi vậy là chẳng khôn.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn