VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 6 | Truyền-đạo 7 | Truyền-đạo 8 | Nhã-ca

Truyền-đạo 7:8

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó; lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn