VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 7 | Truyền-đạo 8 | Truyền-đạo 9 | Nhã-ca

Truyền-đạo 8:5

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Ai tuân theo lịnh người thì chẳng biết sự tai nạn, và lòng người khôn ngoan biết thì thế và phép lệ.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn