VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 8 | Truyền-đạo 9 | Truyền-đạo 10 | Nhã-ca

Truyền-đạo 9:10

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức, hay là sự khôn ngoan.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn