VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 8 | Truyền-đạo 9 | Truyền-đạo 10 | Nhã-ca

Truyền-đạo 9:3

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Tai nạn lớn hơn dưới mặt trời, ấy là mọi người đồng gặp một số phận, lòng loài người đầy dẫy sự hung ác, và sự điên cuồng choán trong lòng họ đương khi sống, rồi họ đi về cùng kẻ chết.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn