VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Truyền-đạo | Nhã-ca 1 | Nhã-ca 2 | Nhã-ca 3 | Ê-sai

Nhã-ca 2:1-3

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Ta là hoa tường vi của Sa-rôn, Bông huệ của trũng. 2 Bạn tình ta ở giữa đám con gái Như bông huệ ở giữa gai gốc. 3 Lương nhân tôi ở giữa đám con trai Như cây bình bát ở giữa những cây rừng. Tôi vui lòng ngồi dưới bóng người; Trái người ngọt ngào cho ổ gà tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn