VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Truyền-đạo | Nhã-ca 1 | Nhã-ca 2 | Nhã-ca 3 | Ê-sai

Nhã-ca 2:11-12

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Vì kìa, mùa đông đã qua, Mưa đã dứt hết rồi; 12 Bóng hoa nở ra trên đất; Mùa hát xướng đã đến nơi, Và tiếng chim cu nghe trong xứ;

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn