VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Truyền-đạo | Nhã-ca 2 | Nhã-ca 3 | Nhã-ca 4 | Ê-sai

Nhã-ca 3:1

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Ban đêm tại trên giường mình, tôi tình người mà lòng tôi yêu dấu, Tôi tìm kiếm người mà không gặp.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn