VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Truyền-đạo | Nhã-ca 3 | Nhã-ca 4 | Nhã-ca 5 | Ê-sai

Nhã-ca 4:16

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Hỡi gió bắc, hãy nổi dậy, hỡi gió nam, hãy thổi đến; Hãy thổi trong vườn tôi, hầu cho các mùi thơm nó bay ra! Nguyện lương nhân tôi vào trong vườn người, Và ăn các trái ngon ngọt của người!

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn