VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Truyền-đạo | Nhã-ca 4 | Nhã-ca 5 | Nhã-ca 6 | Ê-sai

Nhã-ca 5:10

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Lương nhân tôi trắng và đỏ, Đệ nhất trong muôn người.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn