VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 12 | Ê-sai 13 | Ê-sai 14 | Giê-rê-mi

Ê-sai 13:7

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Vậy nên mọi tay đều yếu đuối, lòng người đều tan chảy.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn