VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 12 | Ê-sai 13 | Ê-sai 14 | Giê-rê-mi

Ê-sai 13:9

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Nầy, ngày Đức Giê-hô-va đến, là ngày hung dữ, có sự thạnh nộ và nóng giận để làm đất nầy nên hoang vu, và diệt những kẻ có tội khỏi đó.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn