VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 24 | Ê-sai 25 | Ê-sai 26 | Giê-rê-mi

Ê-sai 25:1

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời tôi! Tôi tôn sùng Ngài, tôi ngợi khen danh Ngài; vì Ngài đã làm những sự mới lạ, là những mưu đã định từ xưa, cách thành tín chân thật.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn