VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 25 | Ê-sai 26 | Ê-sai 27 | Giê-rê-mi

Ê-sai 26:2

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Hãy mở các cửa, cho dân công bình trung tín vào đó!

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn