VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 25 | Ê-sai 26 | Ê-sai 27 | Giê-rê-mi

Ê-sai 26:3

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn