VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 32 | Ê-sai 33 | Ê-sai 34 | Giê-rê-mi

Ê-sai 33:22

33 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Thật, Đức Giê-hô-va là quan xét chúng ta, Đức Giê-hô-va là Đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giê-hô-va là vua chúng ta; chính Ngài sẽ cứu chúng ta!

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn