VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 39 | Ê-sai 40 | Ê-sai 41 | Giê-rê-mi

Ê-sai 40:29

40 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức.

(c) 2018 VietChristian.com. All rights reserved.

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website