VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 39 | Ê-sai 40 | Ê-sai 41 | Giê-rê-mi

Ê-sai 40:8

40 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn