VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 40 | Ê-sai 41 | Ê-sai 42 | Giê-rê-mi

Ê-sai 41:13

41 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Vì ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn