VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 57 | Ê-sai 58 | Ê-sai 59 | Giê-rê-mi

Ê-sai 58:6

58 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn