VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 57 | Ê-sai 58 | Ê-sai 59 | Giê-rê-mi

Ê-sai 58:7

58 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình, hay sao?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn