VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 59 | Ê-sai 60 | Ê-sai 61 | Giê-rê-mi

Ê-sai 60:1

60 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn