VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 63 | Ê-sai 64 | Ê-sai 65 | Giê-rê-mi

Ê-sai 64:1-4

64 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 ôi! ước gì Ngài xé rách các từng trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài, 2 như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài. 3 Khi Ngài đã làm những sự đáng sợ mà chúng tôi không trông mong, thì Ngài ngự xuống, và các núi đều rúng động trước mặt Ngài. 4 Từ xưa người ta chưa hề biết, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy ngoài Ngài có Đức Chúa Trời nào khác, hay vì kẻ trông đợi mình mà làm những sự thể ấy.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn