VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 63 | Ê-sai 64 | Ê-sai 65 | Giê-rê-mi

Ê-sai 64:2

64 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn