VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 11 | Giê-rê-mi 12 | Giê-rê-mi 13 | Ca-thương

Giê-rê-mi 12:5

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn, thì ngươi sẽ làm thế nào?

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn