VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 12 | Giê-rê-mi 13 | Giê-rê-mi 14 | Ca-thương

Giê-rê-mi 13:23

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn