VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 30 | Giê-rê-mi 31 | Giê-rê-mi 32 | Ca-thương

Giê-rê-mi 31:29-30

31 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 Trong những ngày đó, người ta sẽ không còn nói: Ông cha ăn trái nho chua mà con cháu phải ghê răng. 30 Nhưng mỗi người sẽ chết vì sự gian ác mình; hễ ai ăn trái nho chua, thì nấy phải ghê răng vậy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn