VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 31 | Giê-rê-mi 32 | Giê-rê-mi 33 | Ca-thương

Giê-rê-mi 32:27

32 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn