VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 8 | Giê-rê-mi 9 | Giê-rê-mi 10 | Ca-thương

Giê-rê-mi 9:11

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem thành đống đổ nát, nơi ở của chó rừng; sẽ làm cho các thành của Giu-đa ra hoang vu không người ở.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn