VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ca-thương | Ê-xê-chi-ên 14 | Ê-xê-chi-ên 15 | Ê-xê-chi-ên 16 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 15:2

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Hỡi con người, cây nho ở trong các cây khác, và nhánh nho ở trong cây rừng, thì có hơn gì không?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn