VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ca-thương | Ê-xê-chi-ên 21 | Ê-xê-chi-ên 22 | Ê-xê-chi-ên 23 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 22:30

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

30 Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn