VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ca-thương | Ê-xê-chi-ên 33 | Ê-xê-chi-ên 34 | Ê-xê-chi-ên 35 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 34:12

34 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Ví như kẻ chăn tìm bầy mình ra, trong ngày mà nó ở giữa những chiên mình bị tan lạc, thì ta cũng sẽ tìm chiên ta ra như vậy: ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn