VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ca-thương | Ê-xê-chi-ên 35 | Ê-xê-chi-ên 36 | Ê-xê-chi-ên 37 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 36:24

36 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Ta sẽ thâu lấy các ngươi khỏi giữa các dân; ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước, và đem về trong đất riêng của các ngươi.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn