VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Đa-ni-ên | Ô-sê 10 | Ô-sê 11 | Ô-sê 12 | Giô-ên

Ô-sê 11:4

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến. Ta đã như những kẻ cởi ách khỏi hàm chúng nó, và để đồ ăn trước mặt chúng nó.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn