VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Đa-ni-ên | Ô-sê 1 | Ô-sê 2 | Ô-sê 3 | Giô-ên

Ô-sê 2:19-20

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời; ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và chánh trực, nhân từ và thương xót. 20 Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thành tín, và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn