VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Đa-ni-ên | Ô-sê 5 | Ô-sê 6 | Ô-sê 7 | Giô-ên

Ô-sê 6:6

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn