VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ô-sê | Giô-ên 1 | Giô-ên 2 | Giô-ên 3 | A-mốt

Giô-ên 2:25

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Ta sẽ đền bù cho các ngươi về mấy năm đã bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo, và châu chấu, là đạo binh lớn mà ta đã sai đến giữa các ngươi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn