VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-ên | A-mốt 8 | A-mốt 9 | Áp-đia

A-mốt 9:13

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, kẻ cày sẽ theo kịp kẻ gặt, kẻ đạp nho theo kịp kẻ gieo giống. Các núi sẽ nhỏ rượu ngọt ra và mọi đồi sẽ tan chảy.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn