VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi Ký | Dân-số Ký 10 | Dân-số Ký 11 | Dân-số Ký 12 | Phục-truyền Luật-lệ Ký

Dân-số Ký 11:23

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Tay của Đức Giê-hô-va đã vắn lại sao? Ngươi sẽ xem thử điều ta đã phán cùng ngươi có xảy đến hay chăng.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn