VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi Ký | Dân-số Ký 11 | Dân-số Ký 12 | Dân-số Ký 13 | Phục-truyền Luật-lệ Ký

Dân-số Ký 12:3

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn