VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi Ký | Dân-số Ký 21 | Dân-số Ký 22 | Dân-số Ký 23 | Phục-truyền Luật-lệ Ký

Dân-số Ký 22:31

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

31 Đức Giê-hô-va bèn mở mắt Ba-la-am ra, thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trong đường, tay cầm một cây gươm. Người cúi đầu và sấp mặt xuống đất.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn