VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi Ký | Dân-số Ký 22 | Dân-số Ký 23 | Dân-số Ký 24 | Phục-truyền Luật-lệ Ký

Dân-số Ký 23:19

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, Cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao?

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn