VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-na | Mi-chê 5 | Mi-chê 6 | Mi-chê 7 | Na-hum

Mi-chê 6:1

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Bây giờ hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán: Ngươi hãy chổi dậy; khá đối nại cùng các núi, và làm cho các đồi nghe tiếng ngươi!

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn