VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-na | Mi-chê 5 | Mi-chê 6 | Mi-chê 7 | Na-hum

Mi-chê 6:12

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Vì những kẻ giàu của thành nầy đầy sự cường bạo, dân cư nó dùng sự nói dối, và trong miệng chúng nó có lưỡi hay phỉnh phờ.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn