VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-na | Mi-chê 5 | Mi-chê 6 | Mi-chê 7 | Na-hum

Mi-chê 6:8

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn