VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Na-hum | Ha-ba-cúc 1 | Ha-ba-cúc 2 | Sô-phô-ni

Ha-ba-cúc 1:13

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, khi kẻ dữ nuốt người công bình hơn nó, sao Ngài nín lặng đi?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn