VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Na-hum | Ha-ba-cúc 1 | Ha-ba-cúc 2 | Ha-ba-cúc 3 | Sô-phô-ni

Ha-ba-cúc 2:4

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Nầy, lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó; song người công bình thì sống bởi đức tin mình.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn