VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ha-ba-cúc | Sô-phô-ni 2 | Sô-phô-ni 3 | A-ghê

Sô-phô-ni 3:17

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn