VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Xa-cha-ri | Ma-la-chi 1 | Ma-la-chi 2 | Ma-la-chi 3 | Ma-thi-ơ

Ma-la-chi 2:7

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Vì môi miếng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết, người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn