VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Xa-cha-ri | Ma-la-chi 2 | Ma-la-chi 3 | Ma-la-chi 4 | Ma-thi-ơ

Ma-la-chi 3:10

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn